• .
 • .
 • .
 • .

Célkitűzéseink

Amennyiben ügyfeleink kérik, úgy a kárrendezésben is segítünk, tanácsot adunk. A biztosítási feltételek ismerete elengedhetetlen a pontos  és hatékony ügyintézés szempontjából. Segítségként javasoljuk interneten megkeresni  az aktuális biztosítására vonatkozó feltételeket. Valamennyi biztosítótársaság biztosítási feltétele megtalálható:

www.biztositotarsasagok.hu/tarsasagok címen


Biztosítási tevékenységre vonatkozó törvények:

Itt megtalálja a biztosítási tevékenységekre vonatkozó és a biztosító társaságokat szabályozó rendeleteket!

 • 2003. évi LX. törvény a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről
 • 1999. évi CXXIV. Törvény a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről
 • 1959. évi IV. törvény (részlet a Ptk-ból) XLV. fejezet: A biztosítás 190/2004. (VI.8.) Korm. Rendelet a gépjármű üzembentartójának kötelező felelősségbiztosításáról
 • 2005. évi XXV. Törvény a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • Az elektronikus aláírással kapcsolatos jogszabályok
  – Az elektronikus aláírásról szóló 2001:XXXV. törvény
  – 45/2005 (III. 11.) Kormány rendelet a Nemzeti Hírközlési Hatóságnak az elektronikus aláírással kapcsolatos feladat- és hatásköréről, valamint eljárásának részletes szabályairól
  – 3/2005 (III. 18.) IHM rendelet az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatásokra és ezek szolgáltatóira vonatkozó részletes követelményekről
 • 1992. évi LXVI. Törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelettel
 • 1997. évi XLVII. Törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről
 • 1997. évi CLV. Törvény a fogyasztóvédelemről
 • Ügyfeleink meglévő biztosításait felülvizsgáljuk, javaslatot teszünk az esetleges módosításokra,
 • A kért kockázatokra, egyénre szabott szerződéseket dolgozunk ki,
 • Összehasonlítjuk a különböző biztosító társaságok termékeit, így ügyfeleink részére lehetőséget biztosítunk a legkedvezőbb szerződés kiválasztásához,
 • Munkánk során ügyfeleink érdekeit képviseljük,
 • Írásos megbízás alapján dolgozunk,